Ons verhaal

ONS VERHAALFPTI – FUTURE PROOF TRANSPORT INITIATIVES

Een nieuwe onderneming. Experten bundelen de krachten. Dringend nood aan een paradigma shift in logistiek en transport. Tijd om te ageren!

 

WAAROM

We zitten volop in een tijdperk van transitie(s). Zorgen over de desastreuse effecten van het klimaat zijn alom bekend. De voorbeelden en effecten zien we wereldwijd al. Sectoren zoals energie, chemie en logistiek zijn mede veroorzakers van die effecten. Die sectoren moeten in feite herontworpen worden. Daarbij staan nieuwe paradigma’s inzake transport en connectiviteit centraal.

 

De Verenigde Naties (VN) hebben in 2015 ‘Sustainable Development Goals’ (SDGs) opgesteld om de uitdagingen waar de mensheid momenteel voorstaat dringend aan te pakken; de sense-of-urgency staat immers buiten kijf. Als antwoord op de duurzaamheidsdoelen (bvb. rond infrastructuur, stedenbeleid, productieprocessen, klimaatverandering en partnerships), ontstaat stilaan een nieuwe economie die gebaseerd is op circulariteit en op delen. De basis hiervoor ligt in intensieve samenwerking om tot symbiose te komen, zowel in de (circulaire) waarde ketens als tussen die ketens.

 

Daarvoor moeten de vele, diverse betrokken actoren geconnecteerd worden, letterlijk en figuurlijk.

 

WAT

De logistieke wereld maakt momenteel gebruik van een 5-tal vervoersmodaliteiten: vervoer via weg, spoor, water, lucht en pijpleidingen. De eerste vier genoemde modaliteiten worden volop benut; de 5e, de pijpleiding of buis, veel minder. En dat is zeer opmerkelijk gegeven de capaciteitsproblemen bij de andere modaliteiten. Daar moet wat ons betreft snel verandering in komen. Daarom hebben wij FPTI - Future Proof Transport Initiatives- opgericht.

 

HOE

FPTI - Future Proof Transport Initiatives initieert, conceptualiseert en implementeert. Wij brengen partijen samen (connecteren) met als doel gezamenlijk nieuwe buisleidingenapplicaties te exploreren, te ontwikkelen en te implementeren waarbij we naast vloeistoffen en gassen ook de focus leggen op andere goederenstromen, zoals pakketjes en gepalletiseerde goederen. We doen dit op projectbasis startend met een kansrijk idee waar een aantal bedrijven en organisaties zich achter willen stellen, en sturend dan wel begeleidend tot en met de daadwerkelijke implementatie.

 

FPTI treedt op als de verbindende partij, die het project daadwerkelijk oppakt, met de benodigde kennis en met een uitgebreid netwerk vooreerst in Nederland en Vlaanderen, maar vervolgens in Europa. We beginnen steeds met alle nodige actoren uit de triple helix (bedrijven, overheid en kennisinstellingen) samen te brengen. Vanuit onze ruime ervaring, begrijpen en spreken we zowel de taal van het bedrijfsleven, de overheid als van de kennisinstellingen. Desgewenst brengen we ook nog de stem van de burger in (quadrupel helix). Door alle stakeholders mee aan tafel te zetten, werken we samen aan een breed gedragen verhaal, dat voor alle partijen een vooruitgang moet betekenen, want dan wordt het pas echt een duurzame oplossing.

 

FPTI is een gezamenlijk initiatief van Enprodes, TRI-VIZOR en Van Gemert Groep.

TRI-VIZOR


TRI-VIZOR treedt reeds 10 jaar op als architect van horizontale samenwerking in logistiek. Bundelen, clusteren, poolen en sharen van logistiek is haar missie.

VAN GEMERT GROEP


Van Gemert Groep focust op samenwerken aan nieuw maatschappelijk resultaat.