Event Roosendaal

START EVENT


TOEKOMSTBESTENDIGE TRANSPORT SYSTEMEN


TRANSITIE

We zitten volop in een tijdperk van transitie(s). Zorgen over de desastreuse klimaateffecten zijn alom bekend. De voorbeelden en effecten zien we wereldwijd al. Sectoren zoals energie, chemie en logistiek zijn mede veroorzakers van die effecten. Die sectoren moeten in feite herontworpen worden. Daarbij staan nieuwe paradigma’s inzake transport en connectiviteit centraal.


SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

De Verenigde Naties (VN) hebben in 2015 ‘Sustainable Development Goals’ (SDGs) opgesteld om de uitdagingen waar de mensheid momenteel voor staat dringend aan te pakken; de sense-of-urgency staat immers buiten kijf. Als antwoord op de duurzaamheidsdoelen (bijvoorbeeld rond infrastructuur, stedenbeleid, productieprocessen, klimaatverandering en partnerships), ontstaat stilaan een nieuwe economie die gebaseerd is op circulariteit en op delen. De basis hiervoor ligt in intensieve samenwerking om tot symbiose te komen, zowel in de (circulaire) waarde ketens als tussen die ketens. Daarvoor moeten de vele, diverse betrokken actoren geconnecteerd worden, letterlijk en figuurlijk.


EEN VIJFDE TRANSPORT MODALITEIT

De logistieke wereld maakt momenteel gebruik van een 5-tal vervoersmodaliteiten: vervoer via weg, spoor, water, lucht en pijpleidingen. De eerste vier genoemde modaliteiten worden volop benut; de 5e, de pijpleiding of buis, veel minder. En dat is zeer opmerkelijk gegeven de capaciteitsproblemen bij de andere modaliteiten en de goede prestaties van buisleidingenvervoer inzake milieu, veiligheid en betrouwbaarheid.


NIEUWE PARADIGMAS

Misschien moeten er wel nieuwe toepassingen (o.a. pakketjes en gepalletiseerde goederen) en nieuwe beheers-, verdien-, en investeringsmodellen uitgewerkt worden voor buisleidingen en dit voor de verschillende schakels van de logistieke keten, van haven tot stad!


DOE MEE

Kom met ons mee debatteren over de toekomst van ons transportsysteem. Het project dat de Zwitsers momenteel vorm geven -Cargo Sous Terrain- wordt ons voorgesteld door Yvette Körber van Amberg Loglay, een van de initiatoren van het project, en zal ongetwijfeld ons in Nederland en Vlaanderen inspireren!


PROGRAMMA

15.00 uur: Ontvangst

15.30 uur: Welkom door gemeente Roosendaal

15.45 uur: De ‘sense-of-urgency’ - Sustainable Development Goals

16.10 uur: Case Cargo Sous Terrain – getuigenis en debat rond Zwitserse case

17.15 uur: Panel haven: ‘Hoe bereidt de haven community de toekomst voor en wat is de plaats van buisleidingenvervoer hierin?’

17.45 uur: Panel last mile: ‘Hoe bereiden de stedelijke stakeholders de toekomst voor en wat is de plaats van ondergronds vervoer hierin?’

18.15 uur: Welke lessen trekken we hieruit en hoe gaan we hier mee verder?

18.30 uur: Oproep om er samen werk van te maken! - gevolgd door netwerkmoment met hapje en drankje.


AANMELDEN

Meld u aan via de knop 'aanmelden' hierboven.


Datum: 7 June 2018


Locatie: Roosendaal, Innovita Park


Tiijd: 15:00 – 20:30 hours

ONZE PARTNERSSUPPORTERBLIJF ONTDEKKEN


De transitie naar een bestendige toekomst komt alleen tot stand wanneer we bereid zijn om blijven te ontdekken. Het kenmerk van een transitie is immers onzekerheid en het moeten loslaten van vaste patronen. Wij ontdekken graag samen wat die nieuwe toekomst inhoudt en wat dit voor nieuwe connectiviteit vraagt. Een nieuwe opgave vanuit nieuwe paradigma's.