Event Genk

DEBAT

 

TOEKOMSTBESTENDIG EN VOLWAARDIG ALTERNATIEF

 

‘Zijn buisleidingen een volwaardig alternatief voor het transport van pakketten en palletten?’ Leer samen met ons van een concrete Zwitserse case.

 

TOEKOMST TRANSPORTSYSTEEM

Het Logistiek Platform Limburg, powered by POM Limburg, en Future Proof Transport Initiatives debatteren op 7 februari 2019 graag samen met u over de toekomst van het transportsysteem en de rol van busleidingenvervoer hierin.

 

VOLWAARDIGE MODALITEIT

Logistieke spelers maken vandaag gebruik van een vijftal vervoersmodaliteiten, namelijk vervoer via weg, spoor, water, lucht en pijp- of buisleidingen. De eerste vier genoemde modaliteiten worden volop benut, met capaciteitsuitdagingen tot gevolg. Pijp- of buisleidingen worden veel minder benut, … en dat is opmerkelijk gegeven de goede prestaties op vlak van betrouwbaarheid, veiligheid en milieu.

 

NIEUWE AANPAK

Is de tijd rijp om nieuwe samenwerkingsvormen, beheers-, verdien-, en investeringsmodellen uit te werken voor pijp- of buisleidingen? En dit voor de verschillende schakels van de logistieke keten, van haven tot stad.

 

DOE MEE

Omwille van het maatschappelijk belang van dit onderwerp gaan we het debat aan met het bedrijfsleven, de overheid, kennisinstellingen en de burgers.

Ook uw stem is van belang. Inschrijven is kosteloos. 

 

PROGRAMMA

15u00  Ontvangst

15u30  Welkomstwoord

15u45  De ‘sense-of-urgency’ - Sustainable Development Goals

16u10  Zwitserse case Cargo Sous Terrain – Ondergronds ruimtegebruik onthuld, getuigenis Zwitsers projectmanagement en debat

17u00  Pauze

17u15  Panel maritiem: ‘Hoe bereidt de regio Limburg zich als Extended Gateway van de  havens  voor op de toekomst en wat is de plaats van buisleidingenvervoer hierin?’

17u45  Panel last mile: ‘Hoe bereiden de stedelijke stakeholders de toekomst voor en wat is de plaats van buisleidingenvervoer hierin?’

18u15  Lessons Learned – Welke lessen trekken we uit de case Cargo Sous Terrain en hoe gaan we hier mee verder?

18u40  Slotwoord

18u50  Netwerkmoment met een hapje en drankje

 

AANMELDEN

Meld u aan via de knop 'aanmelden' hiernaast.

 

Datum: 7 februari 2019

 

Locatie: Genk (B), Thor Central

 

Tiijd: 15:00 – 21:00 uur

Thor Park 8000

Adres GPS: André Dumontlaan 67

3600 GENK

België


+32 (0)89 699 599

ONZE PARTNERS



SUPPORTERS

 

 

BLIJF ONTDEKKEN


De transitie naar een bestendige toekomst komt alleen tot stand wanneer we bereid zijn om blijven te ontdekken. Het kenmerk van een transitie is immers onzekerheid en het moeten loslaten van vaste patronen. Wij ontdekken graag samen wat die nieuwe toekomst inhoudt en wat dit voor nieuwe connectiviteit vraagt. Een nieuwe opgave vanuit nieuwe paradigma's.